R o u w c i r k e l

In een wereld die meestal niet over je pijn wil horen, graag oplossingen aanreikt en je aanspoort om er betekenisgeving in te vinden is een rouwcirkel een hulpvaardige kameraad, een creatieve bondgenoot.

Je rouw toelaten levert minder stress op dan het vermijden. Tijdens de rouwcirkels gaan we het gekaderd toelaten, in een veilige omgeving. Pijn moet, net als liefde, geuit worden. Delen over je verlies kan helpen om de verbinding met je verlies te verdiepen, wat helend kan werken in een rouwproces.

Wanneer we te maken krijgen met verlies en rouw kunnen we ons alleen voelen, ongezien en zoekend in het verdriet. Ook als je liefdevolle mensen om je heen hebt. 

De rouwcirkel biedt ruimte om te delen over verlies en rouw

Door steeds een stukje van de het verlies en de rouw ‘aan te kijken’ (van jezelf of van de ander) en in het licht te zetten, kan je het verlies steeds beter verweven in je leven.

De rouwcirkel kan je daarin helpen. We luisteren zonder oordeel naar elkaars verhalen en daarin zullen we ook herkenning vinden bij elkaar. Alles wat we aan het licht brengen helpt in het proces om het verlies te verweven in het leven van alledag. Je mag je eigen verhaal inbrengen maar kan ook als ondersteuner aanwezig zijn. Bijvoorbeeld omdat je graag met iemand meegaat die wel iets wilt inbrengen.

 

 

 

 

Hoe zien deze avonden eruit?

We beginnen de avonden met een oefening om aanwezig te kunnen zijn met dat wat aandacht nodig heeft. Om samen te landen in het hier en nu. Dat kan zijn met een mediatie, een adem oefening of wat yoga houdingen.

We werken elke avond met een ander thema of werkvorm die we vooraf kenbaar maken. We laten ons leiden door wat zich aandient, jullie verhalen zullen daarbij het middelpunt zijn.
Het kan helpend zijn om zaken rondom verlies en rouw te duiden. ‘Word ik gek’ is een van de meest gehoorde start vragen tijdens rouwtherapie.  Door onze beider levenservaringen en opleidingen hebben we veel kennis over verlies en rouw, daar delen we graag over. Na afloop is er ruimte om na te praten.

Voor wie zijn de rouwcirkels?

Voor een ieder die te maken heeft met verlies en rouw, recent of al jaren geleden. Rouwen gaat niet alleen over het verliezen van een dierbare maar kan ook gaan over het verliezen van gezondheid, relaties, vriendschappen etc. Bij al deze processen speelt rouw een rol.

Data worden later bekend gemaakt. 

Aanmelden kan al, door een mail te sturen naar info@verbindinafscheid.nl of via onderstaande aanmeldknop. 

Twijfel je of de cirkel iets voor je is? Bel ons gerust voor meer informatie.

Liefs,

Ischa en Amber